Verkeersmaatregelen Lavans Halve van Helmond 2022

Op zaterdagmiddag 9 april vanaf 14.00 uur zal er verkeersoverlast zijn rond de Plaetse vanwege opbouw werkzaamheden. En vanaf 18.00 uur zal de Plaetse tussen wijkhuis ’t Brandpunt en de Markthal inclusief het gebied van en achter de Markthal rond het water afgesloten zijn voor de kidsrun. Dit duurt tot circa 21.00 uur.
Op zondag 10 april vindt de tweede editie van het evenement plaats vanaf de Plaetse in Brandevoort. Het evenement start om 9.00 uur met de wandeltocht en om 10.30 de halve marathon. Om 14.00 uur volgt de 10 km, 5 km, 5K Challenge (scholierenloop). Voor de hardloopwedstrijden is een parcours uitgezet van 10,55 km waarop alle hardloopwedstrijden gehouden worden. U kunt verkeersoverlast ondervinden van 7.00 uur tot 16.00 uur in verband met het verloop en de uitvoering van het evenement.

Hieronder vindt u een lijst met wegen die afgesloten worden voor alle verkeer tijdens de wedstrijd. Voor de verkeersveiligheid zetten wij verkeersregelaars in.

Brandevoort De Veste
Wij willen u vragen eventuele auto’s te parkeren in de zijstraten, parkeergarages of parkeerplaatsen buiten de route. Het gedeelte van de Veste ten oosten van de Plaetse zal ontsloten worden via Stepekolk Oost; daar kunt u met behulp van verkeersregelaars de Brandevoortse Dreef op.
Het gebied ten westen van de Plaetse zal op reguliere wijze te bereiken zijn via de Lauwerstraat en daarna Voort op.
Mocht u de route noodzakelijkerwijze toch moeten kruisen toon dan deze brief en u wordt zo goed mogelijk geholpen.
Spoedeisende hulp blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.

Stiphoutse Dreef en Stiphout
De Stiphoutse Dreef tussen de rotonde met de Schootense Dreef en de Ruwe Putten is voor bestemmingsverkeer bereikbaar met behulp van verkeersregelaars. Toon deze brief en u wordt zo goed mogelijk geholpen.
Wij vragen de bewoners van de Kromme weg en Egelantier te parkeren in de zijstraten.
Bewoners van de Ruwe Putten en het Fon Groffenplein kunnen via de verkeersregelaars naar de Stiphoutse Dreef richting Schootense Dreef om daar met behulp van verkeersregelaars de weg te vervolgen. Wilt u in dit geval zo vriendelijk zijn deze brief aan de verkeersregelaar te tonen dan wordt u zo goed mogelijk geholpen.

De bewoners van de Venstraat en Korte Venstraat kunnen via de Leemkuilen de Stiphoutse Dreef bereiken om daar met behulp van verkeersregelaars richting rotonde te gaan.

Spoedeisende hulp blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.

Wegafsluitingen Brandevoort tussen 07.00 uur en 16.00 uur
• Fietspad aan westzijde van de Brandevoortse Dreef vanaf rotonde Medevoort tot en met rotonde de Voort
• Fietspad de Voort tot en met de Biezenlaan
• Biezenlaan tot en met de Plaetse
• De Plaetse het gehele gebied.
• Herselsestraat vanaf de Plaetse tot en met de Statenlaan
• De Statenlaan tussen de Herselsestraat zuid en de Herselsestraat noord.
• De Herselsestraat vanaf de Statenlaan tot de Broederwal
• De aansluiting Broederwal met de Herselsestraat
• Fietspad langs de Broederwal tot en met de aansluiting de Voort
• Fietspad De Voort door spoortunnel tot aansluiting Diepenbroek
• Diepenbroek hele straat
• Medevoort hele straat

Wegafsluitingen Stiphout tussen 07.00 uur en 16.00 uur
• Molenven
• Stiphoutse Dreef vanaf de Gerwenseweg tot aansluiting Shootense Dreef beide rijbanen
• Stiphoutse Dreef tussen Ruwe Putten en Schootense Dreef is alleen beschikbaar voor direct aanwonenden dmv verkeersregelaars.
• Ruwe Putten tussen Stiphoutse Dreef en Kromme weg
• Kromme weg gehele straat
• Venstraat en korte Venstraat ontsluiting via leemkuilen naar Stiphoutsedreef
• Egelantier tussen Krommeweg en Vogelenzang
• Fietspad Vogelenzang
• Veedrift tussen beide rotondes (Schootense Dreef blijft geheel vrij voor verkeer)
• Veedrift vanaf Rotonde Schootense Dreef tot en met brug A270
• Berenbroek vanaf A270 tot en met Medevoort
• Medevoort hele straat

Wegafsluiting extra lus 5 km route. Dit gedeelte is alleen afgesloten zondag 10 april tussen 14.15 uur en 15.00 uur
• Fietspad de Voort tussen Biezenlaan en laan door de Veste
• Laan door de Veste van de Voort tot en met de Langdonkstraat/ Rinckstraat
• Rinckstraat tot en met de Koolstraat
• Koolstraat tot en met de Plaetse


Parcours alle afstanden
Kidsrun zaterdag